Pomocí suchého ledu lze provádět pokusy a demonstrace, které pro žáky zábavnou formou demonstrují mnohé fyzikálně-chemické vlastnosti látek. Proto jsme pro školní výuku a pro zájmové kroužky připravili sadu Chilly Science Pack, pomocí níž lze tyto demonstrace bezpečně provádět.

 

Sada je doplněna podrobnou příručkou na CD (rozsah 68 stran). Každý pokus je uveden s odhadovanou dobou, potřebným zařízením, cílem a body k prodiskutování. Většina z požadovaného zařízení je k dispozici ve vzdělávacím balíčku Chilly Science Pack. Ukázku příručky včetně jejího obsahu si můžete prohlédnout zde.

Každý pokus je možno provést samostatně; abychom si byli jisti, že nic nebude vynecháno, opakovali jsme diskuze o sublimaci a bezpečnosti. V závislosti na věku žáků je můžete nechat provádět tyto pokusy samostatně v malých skupinách. Většina praktických činností je vhodná pro žáky základních a středních škol; učitelé vědí, nakolik podrobně se do problematiky pustit; většinu pokusů je možno provádět v rámci jedné nebo dvou lekcí, a pokusy obecně probíhají tak, jak jsme se pokusili vylíčit v textu.

 

Respektujte prosím všechny bezpečnostní předpisy a proveďte posouzení rizik; v kapitole Informace k bezpečnosti je příklad posouzení rizik jako pomůcka pro bezpečné používání tohoto výrobku.

 

Všechny části sady Chilly Science Pack je možno použít opakovaně.

Zásilka obsahuje sadu Chilly Science Pack včetně balení 10 kg suchého ledu. V ceně je zahrnuto dopravné.

 

Sadu Chilly Science Pack se suchým ledem objednávejte tak, aby Vám byla doručena max. jeden den před uskutečněním výuky. Prosím, prostudujte si dodací podmínky – suchý led nelze dodat v den následující po dni pracovního volna.

Ukázku příručky včetně jejího obsahu si můžete prohlédnout zde.